Çavaria vestigt aandacht op LGBT-vluchtelingen tijdens Wereldvluchtelingendag

20/06/2017 - 13:48
Op Wereldvluchtelingendag vraagt çavaria aandacht voor de situatie van LGBT-vluchtelingen. België moet internationale bescherming garanderen aan personen die hun land ontvluchten omwille van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Çavaria pleit ook voor een menswaardig opvang die rekening houdt met de bijzondere opvangnoden van LGBT-asielzoekers.

België heeft een zeer progressieve wetgeving op vlak van holebi- en transgenderrechten. “Elders in de wereld is de situatie vaak anders”, stelt çavaria. “In verschillende landen is seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht strafbaar. Ook in landen waar dat niet is, wordt holebi’s en transgenders het leven vaak onmogelijk gemaakt door discriminatie, geweld en maatschappelijke verstoting.”

Vluchten

“Asielzoekers vluchten niet voor hun plezier. Hun thuissituatie werd onhoudbaar en ze doorstonden veel moeilijkheden op hun tocht naar België”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. “Eens aangekomen in ons land moeten we hen dan ook zo goed mogelijk opvangen, begeleiden en op weg helpen in een nieuw hoofdstuk in hun leven.”

Holebi- en transgenderasielzoekers hebben vaak moeite om asielinstanties te overtuigen van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. “We vragen om LGBT’s het voordeel van de twijfel te geven. Het kan niet dat mensen worden teruggestuurd naar gevaarlijke situaties”, aldus Borghs.

Safe Havens

Çavaria zet zich met het project Safe Havens in voor LGBT-vluchtelingen. “We organiseren gezamenlijke activiteiten zodat ze hun (hopelijk) nieuwe thuisland en de holebi- en transgendergemeenschap leren kennen”, legt Borghs uit. “Ze leren ook elkaar kennen en bouwen een netwerk van vrienden uit. Dat is heel belangrijk omdat gevluchte holebi’s en transgenders vaak niet kunnen terugvallen op de ondersteuning van landgenoten.”

Kleinschalige opvang

Daarom betreurt çavaria ook de afbouw van kleinschalige opvanginitiatieven zoals die van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “In grote asielcentra zijn mensen vaker een nummer, ondanks de grote inspanningen van het personeel. Dat maakt het moeilijk om problemen te detecteren die specifiek zijn voor holebi’s en transgenders. Gevluchte LGBT’s zeggen in eerste instantie niet altijd dat ze holebi of transgender zijn. Soms uit schrik, soms uit schaamte of soms omdat ze andere woorden gebruiken om te beschrijven hoe ze zich vanbinnen voelen”, verklaart Borghs. “In kleinschalige opvanginitiatieven zijn deze signalen makkelijker te detecteren. Er is ook minder sociale druk om te conformeren aan een hetero- en cisgendernorm en individuele opvang waarborgt het best de autonomie, de zelfredzaamheid en de privacy van asielzoekers.”

Mensen zijn geen conserven

De sluiting van verschillende opvanginitiatieven heeft als neveneffect ook dat mensen van de ene naar de andere plaats worden verscheept. “Mensen zijn geen conserven die je zomaar van magazijn naar magazijn kan verplaatsen”, stelt Borghs. “Ergens een netwerk uitbouwen, vrienden maken, scholen zoeken voor je kinderen, kortom een nieuw leven opbouwen en dan opeens weer opnieuw moeten beginnen, is zeer ontmoedigend.”

#ProtectionNow

Vluchtelingenwerk Vlaanderen voert vandaag campagne voor een betere bescherming van vluchtelingen. Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Velen daarvan krijgen vandaag niet de bescherming waar ze recht op hebben. Ze zitten opeengepakt in overvolle kampen en worden slechts met mondjesmaat toegelaten in Europa. Vluchtelingenwerk Vlaanderen ziet racisme en vooroordelen als oorzaken van het feit dat vluchtelingen moeilijk een woning en werk vinden.

De organisatie bouwt vandaag in zoveel mogelijk steden en gemeenten torens van conservenblikken met daarop de boodschap #ProtectionNow. “De boodschap is simpel: mensen zijn  geen conserven”, stelt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Stapel vluchtelingen niet op aan grenzen, schuif ze niet door, dank ze niet af. Behandel mensen op de vlucht menswaardig, bescherm ze, geef ze een toekomst.”

Çavaria heeft een eigen variant van het beeld van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ingeblikt. Ook de Roze Huizen werden uitgenodigd om de actie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen te ondersteunen. Het levert foto’s op zoals onderstaand beeld van Regenbooghuis Limburg.

Alles wat je wil weten...

Ook Amnesty International voert vandaag actie rond vluchtelingen. In de Belgische treinstations delen medewerkers van Amnesty Internatonal folders uit met de titel 'Alles wat je wil weten over vluchtelingen'.

De toestroom aan vluchtelingen in Europa beheerst al een tijd de actualiteit. Het thema is een heet hangijzer en komt ook in veel huiskamers ter sprake. Uitspraken zoals “Ze pakken onze jobs af,” “Europa wordt overspoeld door migranten” of “We kunnen er toch niets aan doen” zijn daarbij schering en inslag. Met een speciale folder wil Amnesty International een aantal vooroordelen en mythes ontkrachten.

De organisatie pleit voor meer humanitaire hulp voor vluchtelingen buiten Europa en voor veilige en legale vluchtroutes. Europa sluit de landsgrenzen steeds sterker af met prikkeldraad, afschrikwekkende barrières, radars, traangaskonnen en bewegingsmelders. Daardoor worden vluchtelingen in de handen van mensensmokkelaars gedreven en trachten ze de gevaarlijke overtocht via de Middellandse Zee te doen.

Hervestiging

Amnesty International vindt de houding van Europa kortzichtig. "Via hervesting kunnen kwetsbare vluchtelingen op een veilige en legale manier veiligheid en bescherming krijgen. Ze worden door de VN geselecteerd in een vluchtelingenkamp en komen dan bijvoorbeeld met het vliegtuig naar België, waar ze asiel krijgen. Dit, en andere veilige en legale routes zoals gezinshereniging en humanitaire visa, zijn de enige manieren om te zorgen dat vluchtelingen hun leven niet in de handen van smokkelaars hoeven te leggen én om migratie op een ordelijke manier te laten verlopen."

De organisatie vermeldt mensen die vervolgd worden omwille van hun seksuele geaardheid als een van de meest kwetsbare vluchtelingen die in aanmerking komt voor hervestiging. Bestel de Amnesty-brochure over vluchtelingen online.

Bron: 

Eigen verslaggeving