Helft Amerikaanse LGBT+ werknemers in de kast op het werk

04/07/2018 - 08:15
nieuws
Vrouw is aan het werk met hout
Een survey uitgevoerd door Human Rights Campaign (HRC), de grootste Amerikaanse burgerrechtenorganisatie die zich vooral toespitst op gelijke rechten voor de LGBT+ gemeenschap, wees uit dat 46 procent van LGBT+ personen op het werk in de kast blijft in de Verenigde Staten.

Niet minder dan 1 op 5 LGBT+ werknemers gaf bovendien aan dat medewerkers hadden gezegd of geïnsinueerd dat ze zich mannelijker of vrouwelijker zouden moeten kleden. Bij de niet-LGBT+ werknemers kreeg 1 op 24 dergelijke bemerkingen. Nog altijd teveel, maar aanzienlijk minder dan LGBT+ personen te verwerken krijgen.

Small talk

Deena Fidas, directeur van HRC's programma voor gelijkheid op de werkvloer geeft aan dat een LGBT+ inclusief beleid wel steeds vaker voorkomt in bedrijven, maar dat LGBT+ werknemers nog altijd te kampen krijgen met vooroordelen op de werkvloer. Velen vermijden het om persoonlijke of professionele banden aan te gaan op het werk omdat ze ervoor vrezen op die manier uit de kast te komen.

Small talk op de werkvloer gaat vaak over kinderen, relaties, en je sociaal leven. Het is geen verrassing dat tot twintig procent van LGBT+ werknemers daardoor vermijdt om deel te nemen aan sociale events zoals lunches of dergelijke.

Dode letter

53 procent van de LGBT+ werknemers geeft aan minstens regelmatig ‘grapjes’ over holebi’s te horen op het werk. 1 op 10 had bovendien negatieve bemerkingen gehoord uit de mond van een directe leidinggevende. De voornaamste reden dat LGBT+ werknemers geen melding doen als ze geconfronteerd worden met die bemerkingen, is omdat ze niet geloven dat er iets aan gedaan zal worden. Daarnaast willen ze de samenwerking met collega's niet schaden.

Bedrijfspolicies zijn een eerste stap in de goede richting, maar dit mag geen dode letter op papier blijven. Bedrijven moeten actief werk maken van een inclusieve werksfeer, die iedereen ten goede komt.

En in België?

In België zwijgt volgens cijfers van çavaria en KliQ één op vijf holebi's op het werk over partner en kinderen. Een coming-out gebeurt bovendien zelden wanneer er op een nieuwe job wordt begonnen, dan doet slechts één op twee holebi's dit. Bij trans* personen gaat het om 54 procent die de genderidentiteit verborgen houdt, en slechts zestien procent van de trans* personen in België is hierover naar iedereen op de werkvloer open.

De Belgische situatie is dus minder dramatisch dan in de Verenigde Staten, maar er is nog meer dan genoeg ruimte voor verbetering, vooral als het gaat om trans* personen.

Vrije keuze

Uiteraard is het al dan niet uit de kast komen een persoonlijke keuze, maar het moet ook echt een vrije keuze kunnen zijn, waarbij de werksfeer een coming-out toelaat. Werkgevers die een specifiek beleid voeren van inclusie naar genderdiversiteit en seksuele diversiteit toe, creëren die mogelijkheid tot uit de kast komen.

Onderzoek toont overigens ook aan dat LGBT+ werknemers die open kunnen zijn op de werkvloer minder angstig zijn, een beter zelfbeeld hebben en niet verrassend, ook tevredener zijn over hun werk en leven in het algemeen.

De vzw KliQ werkt in België samen met bedrijven en organisaties om een inclusievere werkvloer te creëren. Meer info hierover kun je terugvinden op hun website.
 

Bron: 

Eigen verslaggeving, Advocate, Human Rights CampaignHier niet op klikken aub