Holebifobe straatprediker veroordeeld in België

04/07/2018 - 08:39
nieuws
Vrouwe Justitia
Onlangs werd in België een holebifobe straatprediker veroordeeld voor het publiekelijk aanzetten van anderen tot discriminatie en haat tegenover holebi’s. De correctionele rechtbank oordeelde dat de grenzen van de vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting werden overschreden en legde de dader een gevangenisstraf op van twee maand, met drie jaar uitstel, en een geldboete van 2.000 euro.

In de zomer van vorig jaar was een straatprediker actief in de voetgangerszone aan het De Brouckèreplein in Brussel. Tegen de aanwezigheid van de straatprediker werd zelfs een kleine betoging georganiseerd. De man predikte onder meer dat holebiseksualiteit een abnormaliteit, zonde en gruwel was. Holebi’s moesten berouw hebben. En hij assimileerde holebi’s met zoöfielen en pedofielen. De straatprediker liet zijn preek vastleggen in een filmpje dat op Facebook werd geplaatst. Een jonge homo legde bij de politie klacht neer en dat leidde tot de veroordeling van de straatprediker. Het vonnis vormt een interessant precedent omdat de rechtbank duidelijk stelde dat men niet zomaar alles en nog wat kan verkondigen onder het mom van een geloofsopvatting.  

Kwaadwillig

In België wordt veel belang gehecht aan de vrijheid van meningsuiting. Men mag dan ook zaken zeggen die schokken, verontrusten of kwetsen. Of zaken die regelrecht ingaan tegen de opvattingen van de meerderheid in de samenleving. Wat evenwel niet meer mag is anderen in het openbaar kwaadwillig aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegenover (onder meer) holebi’s.

De straatprediker beriep zich op zijn vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Maar, zo stelde de rechtbank, die zijn niet onbegrensd. De straatprediker assimileerde holebi’s met zoöfielen en pedofielen en bracht hen dus in verband met strafbare praktijken die walging en afkeer oproepen bij een groot deel van de bevolking. Dat toonde volgens de rechtbank aan dat hij niet zomaar zijn geloof verkondigde, maar kwaadwillig anderen aanzette tot discriminatie en haat tegenover holebi’s.

Primeur

De veroordeling van de straatprediker is een primeur in de Belgische rechtspraak. De preek kon (her)bekeken worden in een filmpje op Facebook. Daardoor was het mogelijk om de uitspraken te bewijzen en speelde de problematiek van de drukpersmisdrijven geen rol. Bovendien was het mogelijk om uit verschillende elementen het kwaadwillig opzet af te leiden. In de Belgische Grondwet staat dat misdrijven gepleegd in gedrukte teksten (met inbegrip van digitale teksten) vervolgd moeten worden voor een hof van assisen (en dus een volksjury).

In de praktijk wordt het hof van assisen evenwel nooit meer bijeengeroepen om te oordelen over een drukpersmisdrijf. Voor racistische drukpersmisdrijven maakt de grondwet een uitzondering. Die komen voor de gewone correctionele rechtbank en worden in de praktijk wel vervolgd. Een en ander zorgde er bijvoorbeeld voor dat de woordvoerder van Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, in de praktijk niet vervolgd kon worden toen hij – in een kranteninterview – liet optekenen dat er voor homo’s geen plaats was in de samenleving. Hij kon wel vervolgd worden voor zijn uitspraken over een Vlaams Belang politica en niet-gelovigen die hij in een YouTube filmpje deed. 

Meer info: Paul Borghs, Geen homohaat op straat (bespreking Corr. Brussel 22 mei 2018), De Juristenkrant 27 juni 2018, p. 8.

Heb je naar aanleiding van dit bericht nood een aan een gesprek? Contact opnemen met de Holebifoon kan via www.holebifoon.be of 0800 99 533. Was je zelf het slachtoffer van discriminatie en wil je dit melden? Dat kan op de website van Unia.
 

Bron: 

Eigen verslaggeving