Çavaria en Fedasil willen medewerkers asielcentra opleiden over LGBT's

03/03/2016 - 00:01
Çavaria start met de steun van Fedasil het proefproject Safe Havens. De holebi- en transgenderkoepel en de federale instelling voor asiel willen zo een veilige omgeving voor holebi's en transgenders die vluchten naar België garanderen.

In een eerste fase wil çavaria met Safe Havens in de opvangcentra voor asielzoekers professionele medewerkers opleiden tot referentiepersonen inzake holebi- en transgenderasielzoekers. De opleiding gebeurt op maat van de centra en de medewerkers. Dat kan gebeuren met een vorming of een werkbezoek. Het project krijgt de steun van Fedasil.
 
"Deze referentiepersonen hebben een dubbele functie", zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. "Enerzijds zijn zij een steunpunt binnen hun eigen centrum ter verbetering van de hulpverlening voor de doelgroep. Zij sensibiliseren collega's en reiken hen waar en wanneer nodig informatie en hulpmiddelen aan. Anderzijds hebben zij een toeleidingsfunctie voor de doelgroep zelf. Zij beschikken over vaardigheden om LGBT-asielzoekers toe te laten op een veilige manier voor hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit uit te komen en om hen toe te leiden naar contacten met andere LGBT-asielzoekers en/of LGBT-verenigingen."
 
In een tweede fase van het project wil Safe Havens bijeenkomsten organiseren waaraan asielzoekende holebi's en transgenders kunnen deelnemen. Ook deze bijeenkomsten hebben een dubbele functie. Ten eerste kan de doelgroep hierop informele contacten leggen met andere LGBT-asielzoekers en met vrijwilligers uit LGBT-verenigingen. Ten tweede krijgen zij collectieve begeleiding over diverse thema's die aansluiten bij enerzijds hun LGBT-achtergrond en anderzijds hun transitie naar een zelfstandig leven in de Belgische samenleving. Hoe werk zoeken? Hoe omgaan met homofobie? 
 
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op een locatie buiten de opvangcentra om zo de privacy en de veiligheid van de deelnemers te kunnen verzekeren.

Meewerken

Safe Havens gaat op zoek naar medewerkers van asielcentra die bereid zijn om een referentiepersoon te worden. Vanaf  de zomer van 2016 wil Safe Havens ook vrijwilligers betrekken. De concrete invulling wordt nog uitgewerkt. 

Bron: 

Eigen verslaggeving